logo
×
×
.com
.net
.vn

Không cần biết kỹ thuật

Dễ dàng đăng ký tên miền và sử dụng. Không cần biết kỹ thuật

Kích hoạt tên miền nhanh chóng

Sau khi mua tên miền, tên miền được kích hoạt sau 5 phút

Miễn phí DNS Control Panel

Tích hợp giao diện cấu hình DNS miễn phí

Nhắc nhở gia hạn khi đến hạn

Thông báo nhắc hết hạn tên miền trước 30 ngày

Bảng giá tên miền

Phần mở rộng
Đăng ký
Gia hạn
.com
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.net
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.org
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.info
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.vn
681,818 VND 1 Năm
427,273 VND 1 Năm
427,273 VND 1 Năm
.com.vn
581,818 VND 1 Năm
290,909 VND 1 Năm
290,909 VND 1 Năm
.edu.vn
327,273 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
.net.vn
581,818 VND 1 Năm
290,909 VND 1 Năm
290,909 VND 1 Năm
.name.vn
81,818 VND 1 Năm
54,545 VND 1 Năm
54,545 VND 1 Năm
.org.vn
327,273 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
.photo
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.work
190,000 VND 1 Năm
190,000 VND 1 Năm
190,000 VND 1 Năm
.xyz
480,000 VND 1 Năm
480,000 VND 1 Năm
480,000 VND 1 Năm
.website
620,000 VND 1 Năm
620,000 VND 1 Năm
620,000 VND 1 Năm
.asia
490,000 VND 1 Năm
490,000 VND 1 Năm
490,000 VND 1 Năm
.us
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.mobi
570,000 VND 1 Năm
570,000 VND 1 Năm
570,000 VND 1 Năm
.tv
1,040,000 VND 1 Năm
1,040,000 VND 1 Năm
1,040,000 VND 1 Năm
.me
860,000 VND 1 Năm
860,000 VND 1 Năm
860,000 VND 1 Năm
.biz
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.pro.vn
327,273 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
.site
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.biz.vn
581,818 VND 1 Năm
290,909 VND 1 Năm
290,909 VND 1 Năm
.health.vn
327,273 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
.info.vn
327,273 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
.ac.vn
327,273 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
.gov.vn
327,273 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
190,909 VND 1 Năm
.credit
2,860,000 VND 1 Năm
2,860,000 VND 1 Năm
2,860,000 VND 1 Năm
.creditcard
4,520,000 VND 1 Năm
4,520,000 VND 1 Năm
4,520,000 VND 1 Năm
.bar
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
.global
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
.build
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
.jobs
4,340,000 VND 1 Năm
4,340,000 VND 1 Năm
4,340,000 VND 1 Năm
.vodka
910,000 VND 1 Năm
910,000 VND 1 Năm
910,000 VND 1 Năm
.review
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.best
2,900,000 VND 1 Năm
2,900,000 VND 1 Năm
2,900,000 VND 1 Năm
.casino
3,980,000 VND 1 Năm
3,980,000 VND 1 Năm
3,980,000 VND 1 Năm
.wedding
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.download
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.win
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.software
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.date
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.gold
2,900,000 VND 1 Năm
2,900,000 VND 1 Năm
2,900,000 VND 1 Năm
.beer
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
.ws
640,000 VND 1 Năm
640,000 VND 1 Năm
640,000 VND 1 Năm
.church
1,040,000 VND 1 Năm
1,040,000 VND 1 Năm
1,040,000 VND 1 Năm
.cc
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.xxx
2,870,000 VND 1 Năm
2,870,000 VND 1 Năm
2,870,000 VND 1 Năm
.co
830,000 VND 1 Năm
830,000 VND 1 Năm
830,000 VND 1 Năm
.de
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.pro
450,000 VND 1 Năm
450,000 VND 1 Năm
450,000 VND 1 Năm
.menu
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.hosting
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.host
2,790,000 VND 1 Năm
2,790,000 VND 1 Năm
2,790,000 VND 1 Năm
.tech
1,630,000 VND 1 Năm
1,630,000 VND 1 Năm
1,630,000 VND 1 Năm
.tel
510,000 VND 1 Năm
510,000 VND 1 Năm
510,000 VND 1 Năm
.link
290,000 VND 1 Năm
290,000 VND 1 Năm
290,000 VND 1 Năm
.club
470,000 VND 1 Năm
470,000 VND 1 Năm
470,000 VND 1 Năm
.wiki
840,000 VND 1 Năm
840,000 VND 1 Năm
840,000 VND 1 Năm
.fashion
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.fit
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.world
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
.video
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm