×
×
.com
.net
.vn

Không cần biết kỹ thuật

Dễ dàng đăng ký tên miền và sử dụng. Không cần biết kỹ thuật

Kích hoạt tên miền nhanh chóng

Sau khi mua tên miền, tên miền được kích hoạt sau 5 phút

Miễn phí DNS Control Panel

Tích hợp giao diện cấu hình DNS miễn phí

Nhắc nhở gia hạn khi đến hạn

Thông báo nhắc hết hạn tên miền trước 30 ngày

Bảng giá tên miền

Phần mở rộng
Đăng ký
Gia hạn
.com
270,000 VND 1 Năm
299,000 VND 1 Năm
299,000 VND 1 Năm
.net
350,000 VND 1 Năm
350,000 VND 1 Năm
350,000 VND 1 Năm
.org
350,000 VND 1 Năm
350,000 VND 1 Năm
350,000 VND 1 Năm
.info
600,000 VND 1 Năm
600,000 VND 1 Năm
600,000 VND 1 Năm
.vn
700,000 VND 1 Năm
418,182 VND 1 Năm
418,182 VND 1 Năm
.com.vn
609,091 VND 1 Năm
327,273 VND 1 Năm
327,273 VND 1 Năm
.edu.vn
445,454 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
.net.vn
609,091 VND 1 Năm
327,273 VND 1 Năm
327,273 VND 1 Năm
.name.vn
74,545 VND 1 Năm
47,273 VND 1 Năm
47,273 VND 1 Năm
.org.vn
445,454 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
.photo
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.work
190,000 VND 1 Năm
190,000 VND 1 Năm
190,000 VND 1 Năm
.xyz
27,000 VND 1 Năm
480,000 VND 1 Năm
480,000 VND 1 Năm
.website
620,000 VND 1 Năm
620,000 VND 1 Năm
620,000 VND 1 Năm
.asia
490,000 VND 1 Năm
490,000 VND 1 Năm
490,000 VND 1 Năm
.us
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.mobi
900,000 VND 1 Năm
900,000 VND 1 Năm
900,000 VND 1 Năm
.tv
1,040,000 VND 1 Năm
1,040,000 VND 1 Năm
1,040,000 VND 1 Năm
.me
1,120,000 VND 1 Năm
1,120,000 VND 1 Năm
1,120,000 VND 1 Năm
.biz
460,000 VND 1 Năm
460,000 VND 1 Năm
460,000 VND 1 Năm
.pro.vn
445,455 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
.site
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.biz.vn
609,091 VND 1 Năm
327,273 VND 1 Năm
327,273 VND 1 Năm
.health.vn
445,455 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
.info.vn
445,455 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
.ac.vn
445,455 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
.gov.vn
445,455 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
236,364 VND 1 Năm
.credit
2,860,000 VND 1 Năm
2,860,000 VND 1 Năm
2,860,000 VND 1 Năm
.creditcard
4,520,000 VND 1 Năm
4,520,000 VND 1 Năm
4,520,000 VND 1 Năm
.bar
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
.global
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
.build
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
2,170,000 VND 1 Năm
.jobs
4,340,000 VND 1 Năm
4,340,000 VND 1 Năm
4,340,000 VND 1 Năm
.vodka
910,000 VND 1 Năm
910,000 VND 1 Năm
910,000 VND 1 Năm
.review
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.best
2,900,000 VND 1 Năm
2,900,000 VND 1 Năm
2,900,000 VND 1 Năm
.casino
3,980,000 VND 1 Năm
3,980,000 VND 1 Năm
3,980,000 VND 1 Năm
.wedding
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.download
120,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.win
120,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.software
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.date
120,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.gold
2,900,000 VND 1 Năm
2,900,000 VND 1 Năm
2,900,000 VND 1 Năm
.beer
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
.ws
640,000 VND 1 Năm
640,000 VND 1 Năm
640,000 VND 1 Năm
.eu
100,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.church
1,040,000 VND 1 Năm
1,040,000 VND 1 Năm
1,040,000 VND 1 Năm
.cc
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.xxx
2,870,000 VND 1 Năm
2,870,000 VND 1 Năm
2,870,000 VND 1 Năm
.co
830,000 VND 1 Năm
830,000 VND 1 Năm
830,000 VND 1 Năm
.de
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
250,000 VND 1 Năm
.pro
850,000 VND 1 Năm
850,000 VND 1 Năm
850,000 VND 1 Năm
.menu
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.hosting
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
870,000 VND 1 Năm
.host
2,790,000 VND 1 Năm
2,790,000 VND 1 Năm
2,790,000 VND 1 Năm
.tech
1,630,000 VND 1 Năm
1,630,000 VND 1 Năm
1,630,000 VND 1 Năm
.tel
510,000 VND 1 Năm
510,000 VND 1 Năm
510,000 VND 1 Năm
.link
290,000 VND 1 Năm
290,000 VND 1 Năm
290,000 VND 1 Năm
.club
560,000 VND 1 Năm
560,000 VND 1 Năm
560,000 VND 1 Năm
.wiki
840,000 VND 1 Năm
840,000 VND 1 Năm
840,000 VND 1 Năm
.fashion
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.fit
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
1,090,000 VND 1 Năm
.world
92,000 VND 1 Năm
950,000 VND 1 Năm
950,000 VND 1 Năm
.pw
27,000 VND 1 Năm
260,000 VND 1 Năm
260,000 VND 1 Năm
.fun
27,000 VND 1 Năm
690,000 VND 1 Năm
690,000 VND 1 Năm
.video
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
800,000 VND 1 Năm
.coffee
980,000 VND 1 Năm
980,000 VND 1 Năm
980,000 VND 1 Năm
.store
1,800,000 VND 1 Năm
1,800,000 VND 1 Năm
1,800,000 VND 1 Năm
.live
725,000 VND 1 Năm
725,000 VND 1 Năm
725,000 VND 1 Năm
.today
100,000 VND 1 Năm
620,000 VND 1 Năm
620,000 VND 1 Năm
.social
1,200,000 VND 1 Năm
1,200,000 VND 1 Năm
1,200,000 VND 1 Năm