Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

HostBusinessOne


 • Dung lượng: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 0
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
150,000 VND Theo 01 tháng 450,000 VND Theo 03 tháng 873,000 VND Theo 06 tháng 1,710,000 VND Theo 01 năm 3,240,000 VND Theo 02 năm 4,590,000 VND Theo 03 năm

HostBusinessTwo


 • Dung lượng: 12GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 1
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
200,000 VND Theo 01 tháng 600,000 VND Theo 03 tháng 1,164,000 VND Theo 06 tháng 2,280,000 VND Theo 01 năm 4,320,000 VND Theo 02 năm 6,120,000 VND Theo 03 năm

HostBusinessThree


 • Dung lượng: 18GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 2
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
300,000 VND Theo 01 tháng 900,000 VND Theo 03 tháng 1,746,000 VND Theo 06 tháng 3,420,000 VND Theo 01 năm 6,480,000 VND Theo 02 năm 9,180,000 VND Theo 03 năm