logo
×
×

Sản phẩm và dịch vụ


Sản phẩm/Dịch vụ Phí cài đặt Giá Mô tả
Basic
 
  • Tối da request/ngày: < 3,000,000
  • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
    Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
  • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
    Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
  • Hỗ trợ website: 1
    Số lượng website hỗ trợ chống tấn công
 
Vui lòng lựa chọn định kỳ thanh toán: