×
×

Tiền tệ

C1A


 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor L5520
 • Total 8 cores, 16 threads
 • RAM: 16GB DDR3
 • Disk: 2 x 600GB SAS 10K
 • IP: 01 IPv4
 • Bandwidth: 100Mbps/10Mbps
 • Server Dell/Supermicro

Định kỳ thanh toán:
2,200,000 VND Theo 01 tháng 6,600,000 VND Theo 03 tháng 13,200,000 VND Theo 06 tháng 26,400,000 VND Theo 01 năm 52,800,000 VND Theo 02 năm 79,200,000 VND Theo 03 năm

SUPER 3X


 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5-2620
 • Total: 12 cores, 24 threads
 • RAM: 16GB + 16GB DDR3 (Khuyến mãi)
 • Disk: 2 x 600GB SAS or 2 x 240GB SSD Enterprise
 • IP: 01 IPv4
 • Bandwidth: 100Mbps/10Mbps
 • Server Dell/Supermicro

Định kỳ thanh toán:
2,700,000 VND Theo 01 tháng 7,695,000 VND Theo 03 tháng 14,580,000 VND Theo 06 tháng 27,540,000 VND Theo 01 năm 51,840,000 VND Theo 02 năm 72,900,000 VND Theo 03 năm

SUPER 6


 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5-2680 v3
 • Total 24 cores, 48 threads
 • RAM: 32GB DDR4
 • Disk: 2 x 240GB SSD Enterprise
 • IP: 01 IPv4
 • Bandwidth: 100Mbps/10Mbps
 • Server Dell/Supermicro

Định kỳ thanh toán:
12,255,000 VND Theo 03 tháng 23,220,000 VND Theo 06 tháng 43,860,000 VND Theo 01 năm 82,560,000 VND Theo 02 năm 116,100,000 VND Theo 03 năm

SUPER 7


 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5-2680 v4
 • Total 28 cores, 56 threads
 • RAM: 64GB DDR4
 • Disk: 2 x 600GB SAS
 • IP: 01 IPv4
 • Bandwidth: 100Mbps/10Mbps
 • Server Dell/Supermicro

Định kỳ thanh toán:
13,395,000 VND Theo 03 tháng 25,380,000 VND Theo 06 tháng 47,940,000 VND Theo 01 năm 90,240,000 VND Theo 02 năm 126,900,000 VND Theo 03 năm

SUPER 8


 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5-2683 v4
 • Total 32 cores, 64 threads
 • RAM: 128GB DDR4
 • Disk: 2 x 480GB SSD Enterprise or 2 x 1.2TB SAS
 • IP: 01 IPv4
 • Bandwidth: 100Mbps/10Mbps
 • Server Dell/Supermicro

Định kỳ thanh toán:
16,530,000 VND Theo 03 tháng 31,320,000 VND Theo 06 tháng 59,160,000 VND Theo 01 năm 111,360,000 VND Theo 02 năm 156,600,000 VND Theo 03 năm