logo
×
×
Hosting cá nhân | Hosting doanh nghiệp | Thuê máy chủ riêng | Thuê chỗ đặt máy chủ | Đại lý hosting | SSL Certificates | Bảo mật tên miền | Super Server | SEO Hosting | Wordpress Hosting | Website Anti-DDOS | XenForo Hosting | Nukeviet Hosting | Thiết kế website | Email doanh nghiệp | RocketCloud

Tiền tệ

SUPER 1

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: 2x Intel Xeon Processor E5620
 • RAM: 8 GB
 • HDD: 2 x 300GB SAS
 • IP: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
2,700,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 8,100,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
15,228,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
28,512,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 49,248,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 68,040,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

SUPER 2

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: 2x Intel Xeon Processor E5620
 • RAM: 32 GB
 • HDD: 2 x 600GB SAS
 • IP: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
3,200,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 9,600,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
18,048,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
33,792,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 58,368,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 80,640,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

SUPER 3

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5-2620
 • RAM: 32 GB
 • HDD: 2 x 600GB SAS
 • IPs: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
3,800,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 11,400,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
21,432,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
40,128,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 69,312,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 95,760,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt