×
×

Tiền tệ

Cơ bản


Không gian: 1 Unit
Datacenter:ViettelIDC
Băng thông trong nước:100Mbps
Công suất nguồn điện:400 W
Địa chỉ IPv4:1
Private Network: Miễn phí
Unit lắp tối đa:1 Unit

    Định kỳ thanh toán:
    1,590,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 4,770,000 VND / Theo 03 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 9,063,000 VND / Theo 06 tháng 17,172,000 VND / Theo 01 năm 32,436,000 VND / Theo 02 năm 45,792,000 VND / Theo 03 năm