Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

NVMe - N1


 • Dung lượng: 6 GB NVMe U2 Raid 10
 • CPU: 2 Core Intel Platinum
 • Addon domain: 2
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
149,000 VND Theo 01 tháng 447,000 VND Theo 03 tháng 867,180 VND Theo 06 tháng 1,698,600 VND Theo 01 năm 3,218,400 VND Theo 02 năm 4,559,400 VND Theo 03 năm

NVMe - N2


 • Dung lượng: 10 GB NVMe U2 Raid 10
 • CPU: 3 Core Intel Platinum
 • Addon domain: 5
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
299,000 VND Theo 01 tháng 897,000 VND Theo 03 tháng 1,740,180 VND Theo 06 tháng 3,408,600 VND Theo 01 năm 6,458,400 VND Theo 02 năm 9,149,400 VND Theo 03 năm

NVMe - N3


 • Dung lượng: 16 GB NVMe U2 Raid 10
 • CPU: 4 Core Intel Platinum
 • Addon domain: 10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
449,000 VND Theo 01 tháng 1,347,000 VND Theo 03 tháng 2,613,180 VND Theo 06 tháng 5,118,600 VND Theo 01 năm 9,698,400 VND Theo 02 năm 13,739,400 VND Theo 03 năm

NVMe - N4


 • Dung lượng: 20 GB NVMe U2 Raid 10
 • CPU: 6 Core Intel Platinum
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 15
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
599,000 VND Theo 01 tháng 1,797,000 VND Theo 03 tháng 3,486,180 VND Theo 06 tháng 6,828,600 VND Theo 01 năm 12,938,400 VND Theo 02 năm 18,329,400 VND Theo 03 năm

NVMe - N5


 • Dung lượng: 24 GB NVMe U2 Raid 10
 • CPU: 8 Core Intel Platinum
 • Addon domain: 20
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
749,000 VND Theo 01 tháng 2,247,000 VND Theo 03 tháng 4,359,180 VND Theo 06 tháng 8,538,600 VND Theo 01 năm 16,178,400 VND Theo 02 năm 22,919,400 VND Theo 03 năm