Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

E-Starter


 • Dung lượng lưu trữ: 8GB
 • Số tài khoản email: 5
 • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 200

Định kỳ thanh toán:
564,300 VND Theo 06 tháng 1,069,200 VND Theo 01 năm 1,900,800 VND Theo 02 năm 2,494,800 VND Theo 03 năm

E1


 • Dung lượng lưu trữ: 10GB
 • Số tài khoản email: 20
 • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 400

Định kỳ thanh toán:
465,000 VND Theo 03 tháng 883,500 VND Theo 06 tháng 1,674,000 VND Theo 01 năm 2,976,000 VND Theo 02 năm 3,906,000 VND Theo 03 năm

E2


 • Dung lượng lưu trữ: 20GB
 • Số tài khoản email: 40
 • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 500

Định kỳ thanh toán:
615,000 VND Theo 03 tháng 1,168,500 VND Theo 06 tháng 2,214,000 VND Theo 01 năm 3,936,000 VND Theo 02 năm 5,166,000 VND Theo 03 năm

E3


 • Dung lượng lưu trữ: 60GB
 • Số tài khoản email: 80
 • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 800

Định kỳ thanh toán:
1,950,000 VND Theo 03 tháng 3,705,000 VND Theo 06 tháng 7,020,000 VND Theo 01 năm 12,480,000 VND Theo 02 năm 16,380,000 VND Theo 03 năm