Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

ResellerOne


 • Dung lượng: 30GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền: Không giới hạn
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Giao diện cPanel
 • Tự động backup
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Số tài khoản cPanel: 25

Định kỳ thanh toán:
750,000 VND Theo 01 tháng 2,250,000 VND Theo 03 tháng 4,230,000 VND Theo 06 tháng 7,920,000 VND Theo 01 năm 13,680,000 VND Theo 02 năm 18,360,000 VND Theo 03 năm

ResellerTwo


 • Dung lượng: 60GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền: Không giới hạn
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Giao diện cPanel
 • Tự động backup
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Số tài khoản cPanel: 50

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND Theo 01 tháng 4,500,000 VND Theo 03 tháng 8,460,000 VND Theo 06 tháng 15,840,000 VND Theo 01 năm 27,360,000 VND Theo 02 năm 36,720,000 VND Theo 03 năm

ResellerThree


 • Dung lượng: 90GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền: Không giới hạn
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Giao diện cPanel
 • Tự động backup
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Số tài khoản cPanel: 60

Định kỳ thanh toán:
1,850,000 VND Theo 01 tháng 5,550,000 VND Theo 03 tháng 10,434,000 VND Theo 06 tháng 19,536,000 VND Theo 01 năm 33,744,000 VND Theo 02 năm 45,288,000 VND Theo 03 năm