×
×

Tiền tệ

ResellerOne


 • Dung lượng: 30GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền: Không giới hạn
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Giao diện cPanel
 • Tự động backup
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Số tài khoản cPanel: 25

Định kỳ thanh toán:
750,000 VND / Theo 01 tháng 2,250,000 VND / Theo 03 tháng 4,230,000 VND / Theo 06 tháng 7,920,000 VND / Theo 01 năm 13,680,000 VND / Theo 02 năm 18,360,000 VND / Theo 03 năm

ResellerTwo


 • Dung lượng: 60GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền: Không giới hạn
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Giao diện cPanel
 • Tự động backup
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Số tài khoản cPanel: 50

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND / Theo 01 tháng 4,500,000 VND / Theo 03 tháng 8,460,000 VND / Theo 06 tháng 15,840,000 VND / Theo 01 năm 27,360,000 VND / Theo 02 năm 36,720,000 VND / Theo 03 năm

ResellerThree


 • Dung lượng: 90GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền: Không giới hạn
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Giao diện cPanel
 • Tự động backup
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Số tài khoản cPanel: 60

Định kỳ thanh toán:
1,850,000 VND / Theo 01 tháng 5,550,000 VND / Theo 03 tháng 10,434,000 VND / Theo 06 tháng 19,536,000 VND / Theo 01 năm 33,744,000 VND / Theo 02 năm 45,288,000 VND / Theo 03 năm