×
×

Tiền tệ

Object Storage Budget - 20GB


 • Dung lượng: 20GB
 • Băng thông download: Không giới hạn
 • Băng thông upload: Không giới hạn
 • Location: Việt Nam
 • Tốc độ download: 1Gbps
 • Tương thích AWS S3: 99.9%
 • S3 Rest API: Full

Định kỳ thanh toán:
24,000 VND Theo 01 tháng 72,000 VND Theo 03 tháng 144,000 VND Theo 06 tháng 230,400 VND Theo 01 năm 432,000 VND Theo 02 năm 561,600 VND Theo 03 năm

Object Storage Budget - 100GB


 • Dung lượng: 100GB
 • Băng thông download: Không giới hạn
 • Băng thông upload: Không giới hạn
 • Location: Việt Nam
 • Tốc độ download: 1Gbps
 • Tương thích AWS S3: 99.9%
 • S3 Rest API: Full

Định kỳ thanh toán:
120,000 VND Theo 01 tháng 360,000 VND Theo 03 tháng 720,000 VND Theo 06 tháng 1,152,000 VND Theo 01 năm 2,160,000 VND Theo 02 năm 2,808,000 VND Theo 03 năm

Object Storage Budget - 200GB


 • Dung lượng: 200GB
 • Băng thông download: Không giới hạn
 • Băng thông upload: Không giới hạn
 • Location: Việt Nam
 • Tốc độ download: 1Gbps
 • Tương thích AWS S3: 99.9%
 • S3 Rest API: Full

Định kỳ thanh toán:
240,000 VND Theo 01 tháng 720,000 VND Theo 03 tháng 1,440,000 VND Theo 06 tháng 2,304,000 VND Theo 01 năm 4,320,000 VND Theo 02 năm 5,616,000 VND Theo 03 năm

Object Storage Budget - 500GB


 • Dung lượng: 500GB
 • Băng thông download: Không giới hạn
 • Băng thông upload: Không giới hạn
 • Location: Việt Nam
 • Tốc độ download: 1Gbps
 • Tương thích AWS S3: 99.9%
 • S3 Rest API: Full

Định kỳ thanh toán:
600,000 VND Theo 01 tháng 1,800,000 VND Theo 03 tháng 3,600,000 VND Theo 06 tháng 5,760,000 VND Theo 01 năm 10,800,000 VND Theo 02 năm 14,040,000 VND Theo 03 năm

Object Storage Budget - 1TB


 • Dung lượng: 1TB
 • Băng thông download: Không giới hạn
 • Băng thông upload: Không giới hạn
 • Location: Việt Nam
 • Tốc độ download: 1Gbps
 • Tương thích AWS S3: 99.9%
 • S3 Rest API: Full

Định kỳ thanh toán:
1,200,000 VND Theo 01 tháng 3,600,000 VND Theo 03 tháng 7,200,000 VND Theo 06 tháng 11,520,000 VND Theo 01 năm 21,600,000 VND Theo 02 năm 28,080,000 VND Theo 03 năm

Object Storage Budget - 3TB


 • Dung lượng: 3TB
 • Băng thông download: Không giới hạn
 • Băng thông upload: Không giới hạn
 • Location: Việt Nam
 • Tốc độ download: 1Gbps
 • Tương thích AWS S3: 99.9%
 • S3 Rest API: Full

Định kỳ thanh toán:
3,600,000 VND Theo 01 tháng 10,800,000 VND Theo 03 tháng 21,600,000 VND Theo 06 tháng 34,560,000 VND Theo 01 năm 64,800,000 VND Theo 02 năm 84,240,000 VND Theo 03 năm

Object Storage Budget - 5TB


 • Dung lượng: 5TB
 • Băng thông download: Không giới hạn
 • Băng thông upload: Không giới hạn
 • Location: Việt Nam
 • Tốc độ download: 1Gbps
 • Tương thích AWS S3: 99.9%
 • S3 Rest API: Full

Định kỳ thanh toán:
6,000,000 VND Theo 01 tháng 18,000,000 VND Theo 03 tháng 36,000,000 VND Theo 06 tháng 57,600,000 VND Theo 01 năm 108,000,000 VND Theo 02 năm 140,400,000 VND Theo 03 năm