Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

cPanel Admin Cloud


  • Max Client Accounts: 5
  • Only for VPS/VM/Cloud

Định kỳ thanh toán:
800,000 VND Theo 01 tháng

cPanel Pro Cloud


  • Max Client Accounts: 30
  • Only for VPS/VM/Cloud

Định kỳ thanh toán:
1,200,000 VND Theo 01 tháng

cPanel Premier


  • Max Client Accounts: 100

Định kỳ thanh toán:
2,300,000 VND Theo 01 tháng