Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

QTMC Vật lý Internal  Định kỳ thanh toán:
  2,000,000 VND Theo 01 tháng 6,000,000 VND Theo 03 tháng 11,280,000 VND Theo 06 tháng 21,120,000 VND Theo 01 năm 36,480,000 VND Theo 02 năm 50,400,000 VND Theo 03 năm

  QTMC Ảo VPS Internal   Định kỳ thanh toán:
   800,000 VND Theo 01 tháng 2,400,000 VND Theo 03 tháng 4,512,000 VND Theo 06 tháng 8,448,000 VND Theo 01 năm 14,592,000 VND Theo 02 năm 20,160,000 VND Theo 03 năm

   QTMC Vật lý External    Định kỳ thanh toán:
    2,500,000 VND Theo 01 tháng 7,500,000 VND Theo 03 tháng 14,100,000 VND Theo 06 tháng 26,400,000 VND Theo 01 năm 45,600,000 VND Theo 02 năm 63,000,000 VND Theo 03 năm

    QTMC Ảo VPS External     Định kỳ thanh toán:
     2,500,000 VND Theo 01 tháng 7,500,000 VND Theo 03 tháng 14,100,000 VND Theo 06 tháng 26,400,000 VND Theo 01 năm 45,600,000 VND Theo 02 năm