Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

HostOne


 • Disk Space: 1200MB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 0
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
204,000 VND Theo 06 tháng 399,000 VND Theo 01 năm 756,000 VND Theo 02 năm 1,071,000 VND Theo 03 năm

HostTwo


 • Disk Space: 2GB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 1
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
150,000 VND Theo 03 tháng 291,000 VND Theo 06 tháng 570,000 VND Theo 01 năm 1,080,000 VND Theo 02 năm 1,530,000 VND Theo 03 năm

HostThree


 • Disk Space: 4GB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 2
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
100,000 VND Theo 01 tháng 300,000 VND Theo 03 tháng 582,000 VND Theo 06 tháng 1,140,000 VND Theo 01 năm 2,160,000 VND Theo 02 năm 3,060,000 VND Theo 03 năm

HostFour


 • Disk Space: 8GB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 3
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
210,000 VND Theo 01 tháng 630,000 VND Theo 03 tháng 1,223,000 VND Theo 06 tháng 2,394,000 VND Theo 01 năm 4,536,000 VND Theo 02 năm 6,426,000 VND Theo 03 năm

HostFive


 • Disk Space: 10GB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 4
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
225,000 VND Theo 01 tháng 675,000 VND Theo 03 tháng 1,310,000 VND Theo 06 tháng 2,565,000 VND Theo 01 năm 4,860,000 VND Theo 02 năm 6,885,000 VND Theo 03 năm