Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

Cơ bản


 • Không gian: 1 Unit
 • Datacenter: ViettelIDC
 • Private Network: Miễn phí
 • Công suất nguồn điện: 400W
 • IPv4: 1

Định kỳ thanh toán:
1,590,000 VND Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 4,770,000 VND Theo 03 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 9,063,000 VND Theo 06 tháng 17,172,000 VND Theo 01 năm 32,436,000 VND Theo 02 năm 45,792,000 VND Theo 03 năm

1/2 Rack


Không gian:1/2 Rack
Datacenter: ViettelIDC
Private Network: Miễn phí
Unit lắp tối đa: 16 unit
Công suất nguồn điện:3000 W

  Định kỳ thanh toán:
  14,900,000 VND Theo 01 tháng 44,700,000 VND Theo 03 tháng 84,930,000 VND Theo 06 tháng 160,920,000 VND Theo 01 năm 303,960,000 VND Theo 02 năm 429,120,000 VND Theo 03 năm

  1 Rack


  Không gian:1 Rack
  Datacenter: ViettelIDC
  Private Network: Miễn phí
  Unit lắp tối đa: 32 unit
  Công suất nguồn điện:6000 W

   Định kỳ thanh toán:
   26,000,000 VND Theo 01 tháng 78,000,000 VND Theo 03 tháng 148,200,000 VND Theo 06 tháng 280,800,000 VND Theo 01 năm 530,400,000 VND Theo 02 năm 748,800,000 VND Theo 03 năm