logo
×
×

Kiến Thức Cần Biết & Downloads

Trang kiến thức cần biết cung cấp các tài liệu/bài viết do 123Host soạn thảo và sưu tầm. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn danh mục cần tham khảo hoặc chọn tìm kiếm để tìm tài liệu cần thiết cho mình.

Articles

Hướng dẫn cài đặt Nodejs và Express trên CentOS 5 và Centos 6

Giới thiệu


Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để xuất ra dòng "Hello world" trên nodejs + express , chạy trên CentOS 5 hoặc CentOS 6.  

Node.js là nền tảng được build trên Chrome's JavaScript runtime nổi tiếng cho việc dễ dàng, nhanh và khả năng mở rộng cao và mức độ sử dụng tài nguyên tối ưu. 123Host khuyên bạn nên sử dụng nodejs để viết các ứng dụng web của mình. Sau khi làm quen với nodejs, bạn có thể xây dựng cho mình một blog đơn giản sử dụng Ghost.org

Cài đặt VPS


Để bắt đầu, chúng ta cần một VPS, bạn có thể order VPS Linux tại http://123host.vn/may-chu-ao-vps.html , VPS tại 123Host hỗ trợ full tính năng cho Nodejs. Lúc này chúng ta đã có full quyền access SSH, bạn cần các chương trình SSH client để SSH vào VPS (ví dụ Putty trên Windows, Mac và Linux đều có Terminal mặc định).

Sau khi SSH vào và dùng quyền root, chúng tôi khuyên bạn nên update hệ điều hành của VPS trước khi cài đặt để đảm bảo các gói cài đặt đang ở trạng thái mới nhất.

yum -y update


Vài phút sau, VPS đã update xong, chúng ta cần cài đặt các gói cần thiết để có thể build node js. Tải trọn bộ "Development Tools" chỉ khoản 90Mb , bạn có thể làm một tách trà nóng sau đó quy lại và đã thấy lệnh thực hiện xong.

yum -y groupinstall "Development Tools"


This command will pull a "Development Tools" group with the applications needed to compile node.js.

Cài đặt Node.js 


Tôi có thói quen hay tải các gói dữ liệu vào thư mục /usr/src . Nếu bạn có thói quen giống tôi thì thực hiện lệnh sau, không thì bạn có thể cd vào thư mục tùy chọn

cd /usr/src


Tiếp theo tải gói node.js mới nhất từ http://nodejs.org/download/ sử dụng tiện ích wget

wget http://nodejs.org/dist/v0.10.4/node-v0.10.4.tar.gz


Tải về xong, bắt đầu giải nén với lênh tar , cd vào thư mục của nodejs.

tar zxf node-v0.10.4.tar.gz
cd node-v0.10.4


Bắt đầu build nào:

./configure


Script configure sẽ đọc các thuộc tích của hệ thống, đưa ra các option cần thiết cho việc build. Tiếp theo bạn chạy lệnh make:

make


Lệnh make này tiến hành biên dịch gói node.js nên thời gian hơn lâu chút, bạn có thể ra ngoài tí sau đó quay lại (chừng 5 đến 10 phút). Sau đó chạy lệnh make install để hoàn tất cài đặt.

make install


Sau khi lệnh hoàn tất, các gói nhị phân cần thiết cho node.js sẽ được copy vào hệ thống. Mặc định tại /usr/local/bin/node.

Cài đặt Express.js


Đến lúc này, chúng ta đã hoàn thành cài đặt node.js . Bắt đầu phát triển các ứng dụng với node.js thôi nào. Bắt đầu với Express.js nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng npm - node's module manager để cài đặt express và supervisor (hoặc là forever) - tiện ích để start ứng dụng, monitor các file thay đổi (khi chúng ta phát triển ứng dụng) hoặc restart VPS khi cần.

Thực hiện cài express và supervisor

npm -g install express supervisor

Tạo user bình thường để phát triển ứng dụng


Vì lý do bảo mật, 123Host.vn khuyên bạn không nên dùng quyền root để chạy ứng dụng. Bạn cần tạo một user với quyền bình thường sau đó "su" hoặc ssh vào với quyền user đó.  Ở đây ví dụ bạn tạo user exampleuser.

useradd exampleuser


Sau khi thực hiện lệnh trên, chúng ta đã có user mới. Thực hiện đặt mật khẩu cho user này. 123Host khuyên các bạn nên sử dụng mật khẩu phức để tránh trường hợp bị tấn công dò tìm mật khẩu (brute force)

passwd exampleuser


Tiến hành thoát khỏi user root và login với user trên. (lệnh exit )

Tạo một express app


Express là một framework mạnh mẽ, chúng ta tạo một ứng dụng tên hello chỉ với vài lệnh sau:

cd ~ && express hello


Lệnh trên sẽ tạo ra thư mục "hello" và chuẩn bị một số thứ cần thiết cho ứng dụng mới. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt thêm một số thành phần ơhụ thuộc sử dụng npm :

cd hello && npm install


Sau khi quá trình cài đặt các gói cần thiết và phụ thuộc hoàn tất, chúng ta chạy lệnh screen để mở session screen mới (nếu chưa cài screen , bạn dùng lệnh yum instal screen để cài):

screen


Còn chờ gì nữa, khởi động ứng dụng của bạn ngay và luôn.

supervisor app


Hoàn tất! Chúng ta xem thành quả bằng cách truy cập qua IP:Port .Ví dụ http://x.x.x.x:3000/.