Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

WPH1


 • Dung lượng: 5 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 2
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
120,000 VND Theo 01 tháng 360,000 VND Theo 03 tháng 699,000 VND Theo 06 tháng 1,368,000 VND Theo 01 năm 2,592,000 VND Theo 02 năm 3,672,000 VND Theo 03 năm

WPH2


 • Dung lượng: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 5
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
250,000 VND Theo 01 tháng 750,000 VND Theo 03 tháng 1,455,000 VND Theo 06 tháng 2,850,000 VND Theo 01 năm 5,400,000 VND Theo 02 năm 7,650,000 VND Theo 03 năm

WPH3


 • Dung lượng: 20 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 10
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
350,000 VND Theo 01 tháng 1,050,000 VND Theo 03 tháng 2,037,000 VND Theo 06 tháng 3,990,000 VND Theo 01 năm 7,560,000 VND Theo 02 năm 10,710,000 VND Theo 03 năm