×
×

Tiền tệ

Web Design - Web2


 • Thiết kế dựa vào mẫu demo sẵn
 • Tùy chỉnh giao diện theo yêu cầu khách hàng
 • Bàn giao toàn bộ mã nguồn website
 • Miễn phí Hosting Wordpress WH1 một năm
 • Miễn phí tên miền Quốc tế .com / .net / .info / .org 1 năm
 • Miễn phí SSL (Let's Encrypts)
 • Miễn phí thiết kế 2 banner hình ảnh
 • Hỗ trợ website bán hàng

7,900,000 VND Một lần

Web Design - Web3


 • Thiết kế dựa vào mẫu demo sẵn
 • Tùy chỉnh giao diện theo yêu cầu khách hàng
 • Bàn giao toàn bộ mã nguồn website
 • Miễn phí Hosting Wordpress WH2 một năm
 • Miễn phí tên miền Việt Nam .vn/ .com.vn 1 năm
 • Miễn phí SSL (Let's Encrypts)
 • Miễn phí thiết kế 3 banner hình ảnh
 • Hỗ trợ website bán hàng
 • Hỗ trợ tích hợp thanh toán online Onepay, Paypal, Bảo Kim

11,900,000 VND Một lần

Web Design - Web4


 • Thiết kế dựa vào mẫu demo sẵn
 • Tùy chỉnh giao diện theo yêu cầu khách hàng
 • Bàn giao toàn bộ mã nguồn website
 • Miễn phí Hosting Wordpress WH3 một năm
 • Miễn phí tên miền Việt Nam .vn/ .com.vn 1 năm
 • Miễn phí SSL (Let's Encrypts)
 • Miễn phí thiết kế 5 banner hình ảnh
 • Hỗ trợ website bán hàng
 • Hỗ trợ tích hợp thanh toán online Onepay, Paypal, Bảo Kim
 • Hỗ trợ website đa ngôn ngữ
 • Hỗ trợ Watermark ảnh
 • Chống click chuột phải, hạn chế copy

15,900,000 VND Một lần