×
×

Mở yêu cầu hỗ trợ

Nếu quý khách không tim thấy câu trả lời cho vấn đề của mình tại website http://tailieu.123host.vn/ , quý khách có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của 123HOST.
Đây là hình thức hỗ trợ được 123HOST khuyến khích sử dụng trong tất cả các trường hợp. Yêu cầu hỗ trợ của quý khách sẽ được xử lý trong vòng 10 phút đến 2 giờ tùy theo mức độ phức tạp của công việc.

Tắt Bật

Kiến thức cần biết

Technical support department. support@123host.vn
captcha

Drop files here to attach them

Thêm files...
(Cho phép các định dạng file: %s)

.jpg, .gif, .zip, .png, .pdf, .jpeg, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .log, .xml, .txt, .rar, .sql, .ppk, .pptx, .xlsx, .ppt, .csr