logo
×
×

Kiến Thức Cần Biết & Downloads

Trang kiến thức cần biết cung cấp các tài liệu/bài viết do 123Host soạn thảo và sưu tầm. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn danh mục cần tham khảo hoặc chọn tìm kiếm để tìm tài liệu cần thiết cho mình.

Articles

Hướng dẫn thanh toán gia hạn dịch vụ

Khi dịch vụ của quý khách đến thời gian cần gia hạn, hệ thống quản lý khách hàng của 123Host sẽ tự động tạo hóa đơn cho dịch vụ của quý khách và lúc này trạng thái hóa đơn sẽ là unpaid (chưa thanh toán). Quý khách có thể xem hóa đơn của mình tại menu Quản lý tài khoản --> Các hóa đơn (hoặc truy cập vào https://client.123host.vn/?/clientarea/invoices/ ).

1. Nếu quý khách thanh toán trực tuyến qua Bảo Kim hoặc Onpay ATM

2. Nếu quý khách thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng

  • Quý khách cần chuyển tiền vào tài khoản của 123Host sau đó liên hệ với bộ phận kế toán để được gia hạn hoặc mua mới dịch vụ
  • Danh sách ngân hàng và số tài khoản quý khách xem tại  http://123host.vn/phuong-thuc-thanh-toan.html 
  • Trường hợp quý khách hàng chuyển dư tiền, số tiền dư sẽ được chuyển vào credit và lưu lại trong tài khoản của quý khách để gia hạn hoặc mua các dịch vụ sau này.